Sakrament Bierzmowania udzielony w dniu 11 maja 2019 r. z rąk JE Księdza Biskupa Mariana Florczyka, Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej