Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

20 VI 2019