Bierzmowanie

 

1.Rola i obowiązki rodziców przy bierzmowaniu

Rodzice są osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za wychowanie swojego dziecka w duchu wiary i mają współpracować z katechetami odpowiedzialnymi za przygotowanie do bierzmowania.

* Część przygotowania do bierzmowania stanowi katecheza szkolna, udział w niej, postawa ucznia, zachowanie, jak również uzyskane oceny.
* Dla rodziców przewidziane są 2 lub 4 spotkania organizacyjne, kiedy dziecko jest w trzeciej klasie gimnazjum (termin podany w ogłoszeniach parafialnych).

2.Obecność na spotkaniach przygotowawczych

Spotkania przygotowawcze w parafii odbywać się będą według terminów podanych młodzieży.

* Kandydat do sakramentu zobowiązany jest do prowadzenia indeksu bierzmowanych.

3.Życie Liturgiczne

Kandydaci mają obowiązek uczestniczenia w każdą niedzielę we Mszy św. oraz w uroczystości i święta nakazane.

Wpisy do indeksu będą obejmowały udział w wybranych nabożeństwach (np. roraty, droga krzyżowa) i sakramentalną spowiedź oraz we wspólnym spotkaniu.

4.Zaliczenia i egzaminy

Kandydaci zobowiązani są do uzyskania zaliczeń potwierdzających ich wiedzę z zakresu wiadomości: katechizmu, bierzmowania, liturgii sakramentu bierzmowania. Pytania zaliczane są u swoich katechetów. Wpis z zaliczenia w indeksie.


 

ŚWIADEK BIERZMOWANIA

Wybór świadka Bierzmowania

  1. Wyboru dokonuje kandydat albo jego rodzice (opiekunowie).
  2. Wypada, aby był nim chrzestny –  w ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny.
  3. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania.

Przymioty świadka

  1. Ukończył 16 lat i jest wystarczająco dojrzały do spełnienia tego zadania.
  2. Należy do Kościoła katolickiego i przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.
  3. Jest duchowo przygotowany do tej funkcji.
  4. Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
  5. Nie jest wykluczony przez prawo do spełniania czynności świadka bierzmowania.
 

 


 

Bierzmowanie 2015/2016

 
GRUPA I (klasy II A, B) – 04.10.15; 08.11.15; 29.11.15; 03.01.16; 07.02.16; 28.03.16; 03.04.16; 08.05.16.
 
GRUPA II (klasa III A) – 11.10.15; 15.11.15; 06.12.15; 10.01.16; 14.02.16; 06.03.16; 10.04.16; 15.05.16. 
 
GRUPA III (Sierosławice) – 18.10.15; 22.11.15; 20.12.15; 31.01.16; 21.02.16; 20.03.16; 17.04.16; 22.05.16.

 

Msza święta każda niedziela godz.16.00. Po skończonej Mszy świętej wyznaczona GRUPA udaje się na salkę do Domu Parafialnego na spotkanie.

 

 


 

 

SPOWIEDŹ – co miesiąc – Pierwszy Piątek Miesiąca o godz. 17.00.
 
Październik – Nabożeństwa Różańcowe (Dni powszednie godz. 18.30, niedziele i święta godz. 17.00) – 12 razy. 
 
Grudzień – Roraty (Dni powszednie godz. 6.30) – 5 razy.
 
Rekolekcje Adwentowe  - 11 -13.12.2015
 
Luty/Marzec – Droga Krzyżowa (piątki godz. 19.00) – 6 razy.
 
Rekolekcje Wielkopostne – 10 – 13.03.2016
 
Nabożeństwa Majowe – (Dni powszednie godz. 18.30, niedziele
i święta godz. 17.00) – 12 razy.

 


 

 

PYTANIA zdajemy po 22  w miesiącu.