Dziecko do chrztu

należy zapisać w kancelarii parafialnej przynajmniej miesiąc wcześniej, przedstawiając:

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Zaświadczenie rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami (z parafii ich zamieszkania).

3. Rodzice dziecka, którzy żyją bez ślubu kościelnego nie mając przeszkód do jego zawarcia – winni tę sprawę uregulować jak najszybciej.


 

Chrzestnym może być chrześcijanin, który:

1. Przyjął sakrament bierzmowania,

2. Ukończył 16 lat

3. Prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką.

Zaświadczenie wydaje parafia w miejscu zamieszkania chrzestnego.


 

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być!

- osoby żyjące w związkach niesakramentalnych,

- nie uczęszczające regularnie na Mszę św. w niedziele i święta,

- nie przystępujący do sakramentów świętych,

- nie uczęszczający na lekcję religii (dotyczy młodzieży szkolnej),

- publiczni gorszyciele,


 

Zgłoszenie dziecka do chrztu

dokonuje się w kancelarii parafialnej

przez przynajmniej jednego rodzica

przedstawiając ww dokumenty.