empl8

Ks. dr Paweł Melczewski, SChr

Wyższe Seminarium Duchowne.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej.

Egzegeza Nowego Testamentu.