empl7

Ks. dr Zdzisław Malczewski, S.Chr

Prowincja Towarzystwa Chrystusowego p.w. Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Ameryce Południowej.