Grupy parafialne


Czym są grupy parafialne ?

Grupy parafialne tworzą małe wspólnoty ludzi, którzy poprzez konkretną pracę pragną pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem. Pozwalają one na nowo odkryć Jezusa i podążać jego śladami.

W tych grupach czeka  dla Ciebie miejsce. 

W dzisiejszym świecie, w którym tak często czujemy się samotni i wyobcowani wspólnota daje szansę odnalezienia własnego miejsca oraz odkrycie sensu w życiu poprzez wartości jakimi może być praca na rzecz pogłębiania swojej wiary. Pamiętaj iż, każda wspólnota buduje więzi międzyludzkie, które nie raz mogą się przydać, a zwłaszcza w najtrudniejszych momentach w naszym życiu.   

Odpowiedzialność za parafię:

Największą odpowiedzialność za parafię ponosi proboszcz. Jednak każdy z nas - parafian również powinien odpowiadać za tę wspólnotę. Parafia to wielka rodzina! Stąd też każdy powinien czynić wszystko co możliwe dla jej duchowego rozwoju. Warto, abyś i ty zaangażował się czynnie w życie tej wspólnoty. Na Ciebie czekają grupy tu działające; Twoja obecność może je bardzo ubogacić. Pamiętaj w swojej osobistej modlitwie o sprawach naszej parafii.

 

W naszej parafii działa wiele grup duszpasterskich, są to między innymi:


Liturgiczna Służba Ołtarza

Obecnie grupa liczy 25 osób, które starają się służyć Panu Bogu tak, jak tylko najlepiej potrafią i na ile im czas pozwala. To grupa łącząca ministrantów i lektorów, którzy starają się wykonywać swoje obowiązki starannie i sumiennie. Opiekunem tej grupy jest ks. wikariusz Marcin Malarecki.

Schola Parafialna

To grupa 5 osób, które śpiewem chwalą imię Pana, bo jak powiedział św. Augustyn: "kto śpiewa, dwa razy się modli". Do zadań Scholi należy oprawa muzyczna parafialnej liturgii podczas niedzielnej Mszy świętej o godzinie 10:00 oraz czynny udział w podczas ważniejszych świąt kościelnych. Opiekunami tej grupy są ks. wikariusz Marcin Malarecki oraz Pan Stanisław Dankowski, organista.

Chórek

To grupa 5 osób, które śpiewem i muzyką pomagają innym w modlitwie. Jest to grupa młodzieży licealnej oraz akademickiej, która uczestniczy w oprawie muzycznej podczas niedzielnej Mszy świętej o godzinie 16:00 oraz tworzy piękne widowska słowno-muzyczne w naszym kościele. Opiekunami tej grupy są ks. wikariusz Marcin Malarecki oraz Pani Alicja Sendek.

Chór męski

To grupa 12 mężczyzn, którzy podczas najważniejszych uroczystości Kościelnych, jak np. Triduum Paschalne, pomagają w głębszym przeżyciu liturgii. Opiekunem tej grupy jest Pan Stanisław Dankowski, organista.

 

Róże Różańcowe

To grupa 8 Pań, które swoją gorliwą modlitwą wypraszają łaski u Pana. Opiekunem tej grupy jest ks. proboszcz Benon Olejnik.  

Parafialni Wolontariusze ŚDM

Najmłodsza grupa parafialna. Składa się z ona z 30 osobowej podgrupy wolontariuszy pełnoletnich oraz 20 osobowej podgrupy wolontariuszy niepełnoletnich. Do zdań tej grupy należy szeroko rozumiana pomoc w przygotowaniu i przebiegu Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii.  
„Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu — swemu bliźniemu. (...) Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.”
Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji,
Przesłanie na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu (5 grudnia 2001)

Pozostałe osoby

To grupa kilku osób, które m.in. pomagają w utrzymaniu terenu dookoła kościoła, plebanii i innych zabudowań (odśnieżają, koszą trawę, grabią liście), pomagają w budowie ołtarzy przed Bożym Ciałem oraz Ciemnicy i Grobu Pańskiego, noszą baldachim i feretrony podczas najważniejszych uroczystości kościelnych jak: Triduum Paschalne, Boże Narodzenie, Boże Ciało i wielu innych. 

 

Zapraszamy Cię do wspólnego działania dla głoszenia dobra w naszej parafii.