Odpust Parafialny ku czci Św. Anny, w dniu 28 lipca 2019 r.