Ogłoszenia parafialne


 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XII Niedziela Zwykła C 2022r.

1. Przez wiarę jesteśmy wezwani do naśladowania Chrystusa i dawania o Nim świadectwa, aby inni uwierzyli, że zbawienie, jakie dał nam Bóg, dotarło do całego świata.
Naśladować Jezusa Chrystusa oznacza wziąć krzyż swoich codziennych obowiązków i iść drogą którą wskazuje nam Zbawiciel.

2. W tym tygodniu wspominamy:
- we wtorek wspomnienie Świętego Alojzego Gonzagi zakonnika.
- w czwartek Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela.
-w piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
-w sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

3. W czwartek zakończenie oktawy ,,Bożego Ciała”, prosimy o przygotowanie 4 ołtarzy wokół kościoła. Zapraszamy służbę ołtarza, dzieci do sypania kwiatów, osoby do niesienia feretronów, sztandarów, baldachimu. A także prosimy o włączenie się w porządkowanie terenu wokół kościoła po procesji.

4. Na spowiedź przed zakończeniem roku szkolnego zapraszamy dzieci i młodzież w czwartek od godziny 17.00.

5. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które obywają się po Mszy Świętej wieczornej.

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – „Niedzieli”, ,,Gościa Niedzielnego” i ,,Małego Gościa Niedzielnego”.

7. Dziękujemy za sprzątanie świątyni w tym tygodniu rodzinom z Nowego Brzeska z ulicy Krakowskiej. Na sobotę tego tygodnia zapraszamy kolejne rodziny z tej samej ulicy.

Komunikat o odpustach na Rok Świętego Józefa /1/

Penitencjaria Apostolska z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka, udzieliła daru specjalnych Odpustów wiernym odpowiednio dysponowanym i pod zwykłymi warunkami:

I. Dyspozycja wiernego i zwyczajne, konieczne warunki do zyskania odpustu zupełnego:

  • Oderwanie się w duchu od wszelkiego grzechu, nawet lekkiego,

  • sakramentalna spowiedź /2/,

  • Komunia eucharystyczna,

  • modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego.

II. Uczynki pobożne, z jakimi związane jest zyskanie Odpustu zupełnego z racji Roku Świętego Józefa:
1. Wierni, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

2. Wierni, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

3. Wierni, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

4. Wierni, którzy będą powierzać swoją codzienną działalność, pracę opiece Świętego Józefa, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego

5. Wierni, którzy będą wzywać Świętego Józefa w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

6. Wierni, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa lub Akatyst do Świętego Józefa, lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

III. Odpust zupełny w dni poświęcone Świętemu Józefowi:
Wierni, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, szczególnie w dniach jemu poświęconych, tj.: 19 marca 2021, 1 maja 2021 r., w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, czy też 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

IV. Odpust zupełny dla wiernych w okolicznościach pandemii COVID-19.
W sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

/1/ Niniejszy komunikat został opracowany na podstawie Dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 8 grudnia 2020 r., Prot. n. 866/20/I.
/2/ Ksiądz Prof. Marian Pastuszko w swojej monografii o odpustach podaje wyjaśnienie tego zapisu dotyczącego warunku spowiedzi sakramentalnej i przyjęcia Komunii świętej. „Wyznanie grzechów w spowiedzi sakramentalnej jest warunkiem sine qua non uzyskania odpustu zupełnego, nawet u wiernego, który nie ma na sumieniu grzechu. Natomiast problemem jest, kiedy w stosunku do czasu wypełnienia czynu obdarzonego odpustem, spowiedź ma się odbyć. Norma 7 konst. Indulgentiarum doctrina i norma 27 Penitencjarii Apostolskiej z 1968 r., norma 23 § 3 Penitencjarii Apostolskiej z 1986 r. oraz norma 20 § 2 Penitencjarii Apostolskiej z 1999 r. stanowią, by spowiedź wiernego zabiegającego o dostąpienie odpustu zupełnego odbyła się w różnych dniach (pluribus diebus) przed wykonaniem dzieła obdarzonego odpustem lub po jego wykonaniu. Moim zdaniem, jeśli nie wiemy, jaki sens ma zwrot o różnych dniach, użyty w konst. Indulgentiarum doctrina (nr 8) i w normach Penitencjarii Apostolskiej, to najbezpieczniej jest trzymać się terminów na spowiedź ustalonych w kan. 931 § 1 KPK z 1917 r., mianowicie, osiem dni przed dopełnieniem czynu obdarzonego odpustem i osiem dni po dopełnieniu tego czynu. Norma 8 konst. Indulgentiarum dottrina identycznie określa czas przyjęcia Komunii świętej, jak też przystąpienie do spowiedzi, to jest w różnych dniach przed wypełnieniem czynu odpustowego lub po jego wypełnieniu, co przez analogię z kan.931 § 1 KPK z 1917 r. może nastąpić w przeddzień dopełnienia czynu obdarzonego odpustem i w ciągu siedmiu dni po dopełnieniu tego czynu. Jednak ta sama norma 8 konst. Indulgentiarum docrina zaleca, aby wiemy zabiegającyo dostąpienie odpustu zupełnego przyjął Komunią świętą w dniu, wktórym wykonuje czyn obdarzony odpustem.
Według normy 9 konst. Indulgentiarum doctrina po jednorazowym przyjęciu Komunii świętej można
uzyskać tylko jeden odpust zupełny”. Por. M. Pastuszko, Odpusty, Kielce 2001, s. 67 – 68.

Porządek Mszy świętych


Dni powszednie:

7:00 i 18:00

17:00 (październik - marzec)

6:30 Roraty

Niedziela:

 8:00 - dla wszystkich

10:00 - dla dzieci

12:00 - suma

16:00 - dla młodzieży

SPOWIEDŹ:
–  15 minut przed każdą Mszą świętą i w trakcie Mszy
–  Nabożeństwo Majowe w dni powszednie po każdej Mszy Św. wieczornej, w niedzielę po Mszy Św. popołudniowej.
– W Wielkim Poście w każdy piątek Droga Krzyżowa o godz. 16:30 i o godz. 19:00 dla młodzieży, a w niedzielę zaraz po sumie. Gorzkie żale w niedzielę o godz. 15:30.