XL rocznica święceń kapłańskich

ks dr. Zdzisława Malczewskiego TChr - Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Porto Alegre w Brazylii

15 maja 2016 roku